Питання створення безпечних та здорових умови праці постійно залишаються актуальними для України. Для забезпечення цього головного принципу державної політики в галузі охорони праці побудовано систему державного нагляду за охороною праці, а головним завданням Держгірпромнагляду України залишається комплексне управління охороною праці та забезпечення ефективного державного нагляду за дотриманням законодавства про охорону праці. Однією з причин існуючого рівня травматизму та недотримання вимог законів України з охорони праці є відсутність системного навчання й підготовки кадрів з питань охорони праці, недостатній рівень професійно-технічного навчання з питань охорони праці, зменшення кількості підготовки фахівців з охорони праці. Це призводить до того, що служби підприємств комплектуються некваліфікованими з питань охорони праці працівниками. І тому важливим пріоритетним завданням, що стоїть перед системою охорони праці України, є забезпечення якісного навчання з питань охорони праці за допомогою сучасних методів та технологій. Використання мережі Internet дає можливість поширити доступність навчання з охорони праці та зробити його повсюдним та легким при використанні систем дистанційного навчання.

Метою дослідження було роглянути можливість використання сучасних систем дистанційного навчання при побудові комплексної системи з охорони праці.

Основними вимогами при побудові системи навчання та перевірки знань з питань охорони праці є:
- необхідність використання відкритих систем, що дозволяють легко адаптувати систему до специфіки питань навчання та перевірки знань з охорони праці;
- необхідність використання системи, яка постійно підтримується розробником у сучасному стані;
- необхідність мінімізації витрат державних коштів на придбання системи та робіт з впровадження системи;
- можливість інтеграції системи з існуючими методами та технологіями системи навчання з охорони праці та іншими інформаційними системами internet - комунікацій;
- максимальна доступність системи до кінцевого споживача, тобто до людини, що отримує знання з питань охорон праці;
- можливість легкого та швидкого створення та модифікації курсів з охорони праці;
- можливість доступу до матеріалів курсу як у спеціалізованих навчальних аудиторіях так й дистанційно.

Існуючі системи навчання та перевірки знаннь з охорони праці на Україні
Перелік автоматизованих систем навчання з питань охорони праці обмежується лише єдиною системою, «Автоекзаменатор», яка використовується для самостійної підготовки, тестування та складання іспитів. Система використовується для побудови навчального процесу з питань охорони праці керівників підприємств та організацій усіх форм власності як самостійно так й за допомогою учбових аудиторій спеціалізованих навчально-методичних центрів. Незважаючи на багаторічне використання ця система має такі обмеження:
- система «закрита» виробником та потребує придбання як коштовної ліцензії на кожне робоче місце так і курсу (книги) з напрямку навчання охорони праці та не уможливлює самостійного внесення змін у існуючі курси;
- система може бути встановлена лише в учбовому класі та не передбачає дистанційне навчання;
- система не передбачає можливості розмежування прав доступу (ролей) у процесі навчання;
- система не передбачає передачу учбових матеріалів студентами для самостійного використання;
- система не передбачає інтеграцію з іншими системами ведення даних учбового процесу або можливості використання разом з інтерактивними системами спілкувавання (вебінари, телемости та інш.).

Все це приводить до ситуації коли система не відповідає сучасним потребам як викладачів так й обмежує можливості учнів з отримання знань з питань охорони праці.
Використання Open-source технологій при побудові систем дистанційного навчання з охорони праці
За останні десятиріччя open-source спільнотою було створено велика різноманітність програмних рішень, зокрема і для проведення навчання, яка здатна конкурувати з «закритим» програмним забезпеченням (ПЗ) великих софтверних виробників пропрієтарного ПЗ. Використання створених рішень дозволяє в повній мірі реалізувати як невеликі так й великомасштабні проекти з навчання у різних сферах діяльності. При цьому склалися стандарти комплексного використання різнорідних систем. Все це дозволяє, таку особливість open-source рішень як модульність, наприклад LAMP - комплексу open-source серверного ПЗ (Linux, Apache, MySQL, PHP), реализовати потрібну функціональність ІТ систем на базі комбінації існуючих решень.
Одним з таких рішень є Moodle. Moodle (модульне об’єктно-орієнтоване середовище дистанційного навчання) — безкоштовна, відкрита (open-source) система дистанційного навчання (СДО), яка використовує вищезгадані системи.
Moodle має модживість, керуючись попередньо зазначеними вимогами при побудові системи навчання та перевірки знань, створити спеціалізоване середовище з підвищення рівня професійно-технічного навчання в галузі охорони праці та промислової безпеки.
В Учбово-методичному центрі охорони праці Луганського ЕТЦ Держгіпромнагляду України було розпочато навчання з багатьох напрямків охорони праці та промислової безпеки за допомогою створених у системі Moodle курсів. Були створені курси навчання та перевірки керівників зварювальних робіт, курси з НПАОП 0.00-1.20-98 "Правила безпеки систем газопостачання України» та інш. Система інтегрована до існуючої системи проведення навчання та тестування з охорони праці. Ведутся роботи з взаємодії системи дистанційного навчання з іншими системами спілкування через Іnternet (вебінари, Internet-мости та інш.)
Використанні цієй системи дозволило, по-перше заощадити державні кошти у період кризового стану економіки, та по-друге підняти такий напрямок, як профілактику травматизму, на нових технологічних рівень, таким чином підвищивши рівень культури охорони праці.

Лукутін Олег Валерійович

Skype: olukutin
Міжнародній науково-практичній конференції
"Комп’ютерні науки для інформаційного суспільства",
Восточноукраинский Национальный Университет имени Владимира Даля

22-23 грудня 2010 року

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME